lørdag 6. oktober 2018

CHILDREN UNDER FIVE


Denne veka har eg ilag med sjukepleierstudentar og veiledarar frå TICC vore på to ulike helsesenter i Tanga. Det har vore spennande dagar for oss alle, og kanskje spesielt for meg sidan eg er helsesøster. 
Mykje av det eg har sett, har gitt godt inntrykk. Ikkje minst er det fint å oppleve den store interessen det er for å vaksinere barna. Iflg vår veileder i «children under five» programmet, er det nesten 100% oppslutning om vaksineringa. Og tilbudet som barna får om vaksiner er som i Norge, bortsett frå litt andre intervall og ikkje vaksine mot kusma. Ikkje minst var det imponerande å sjå effektiviteten når ein skal sette vaksiner! 6-7 mødre med barn satte seg ved siden av kvarandre på ein benk, og på svært kort tid hadde alle barna fått alle vaksinene dei skulle ha den dagen. Deretter var det inn med ny gruppe mødre. 
Vaksinene som barna får, vert registrert både på helsekortet til barnet, i tillegg til digitalt i eit nasjonalt register, slik greier ein å ha oversikt over kven som har fått dei ulike vaksinene.
Og vi veit at vaksinering nyttar, mellom anna har meslingvaksine bidratt til at det er flere hundre tusen færre som døyr av denne sjukdomen i verden enn det var i år 2000.

Å følge med på barnet si vektutvikling er også viktig, og vert gjort av alle barn på helsesenteret ca x1 pr mnd til barnet er 5 år. I etterkant vert det gitt veiledning dersom barnet er under- eller overvektig. Det er dessverre ikkje alltid så mykje ressursar eller rom til å kunne gi denne veiledninga individuelt, så det er ikkje uvanleg at denne type «konsultasjon» vert gitt medan mange andre mødre høyrer på.


Det som er stor forskjell her i Tanga ifht i Norge, er at du får ein dag du skal kome til helsestasjonen, men ikkje noko klokkeslett. Dette gjer at det vert mykje venting og veldig folksomt både i område der veging foregår (bildet), og der som ein skal inn til vaksineringa.

Eg har hatt ei flott veke på "children under five", og gleder meg til fortsettelsen av opphaldet her i Tanga og  TICC :)

-Wenche G. Sætre-

tirsdag 25. september 2018

JAMBO


Eg kom til TICC (Tanga International Competence Centre) 12.september. Her skal eg jobbe som solidaritetssjukepleier i 3 mnd. Eg bur i NSF sin bungalow (bildet), den vert kalla Afya som betyr helse på Swahili.

På denne korte tida eg har vore her, har eg vore med til eldrehjem, vore med på heimebesøk til psykisk sjuke, deltatt på skulehelseteneste og helsestasjon. Eg har også fått informasjon om arbeid som vert gjort ved barneheim og ulike kampanjer.

Eg har vorte tatt veldig godt imot, folk smilar og ønsker meg velkommen. Eg trur fyrste dagane var Karibu (velkommen) eit av dei orda eg høyrte mest.

Denne veka deltek eg på introduksjonskurs ilag med 18 nyankomne sjukepleierstudentar, 5 vernepleiestudentar og 2 psykologistudentar. Då skal vi mellom anna lære litt Swahili, lære om kultur og tradisjon i Tanga og Tanzania, helse- og utdanningssystemet mm.

Eg gleder meg til det vidare oppholdet her, og håper eg kan vere ein støttespelar for TICC den tida eg er her.


-Wenche G. S.

mandag 10. september 2018

VÅR NYE SOLIDARITETSSYKEPLEIER REISER SNART AV GÅRDE


I perioden september - desember 2018 skal Wenche Sætre være solidaritetssykepleier ved TICC. Wenche er en helsesøster med lang erfaring fra skolehelsetjenesten, og jobber i tillegg ved en helsestasjon for ungdom. Hun har særlig interesse for mental helse og rus, og arbeider mye gjennom samtale og kognitiv terapi.
Vi gleder oss til å følge hennes reise, her på bloggen!


tirsdag 29. august 2017

Om prosjektet..

NSF har i en årrekke samarbeidet med Tanga International Competence Center – (TICC) Tanga,
Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter for læring i regionen og har engasjert seg i regional
utvikling innen helse og utdanning, men også utvikling for regionen generelt. Hele TICC sin
virksomheten retter seg inn mot FN`s bærekraftsmål.

TICC organiserer en rekke aktiviteter og har flere prosjekter der målet er å forbedre levekårene for
familier og lokalsamfunn i Tanga, og skape bærekraftige modeller for læring og utvikling. Hvert år er det
ca. 250 norske sykepleierstudenter som har studie- og praksisopphold ved senteret.
I vårt samarbeid med TICC ønsker NSF å bidra til videreutvikling av senteret og være en støttespiller i
deres aktiviteter. NSF ønsker samtidig å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i
regional helseutvikling i Tanga med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring.

NSF har siden 2011 engasjert solidaritetssykepleiere som har bidratt innen senterets ulike
programområder. De siste årene har behovene vært størst innen psykisk helse og skolehelsetjeneste. Nytt av året er at vi sender to sykepleiere på høsten og to på våren.